Författare: Webmaster@EBK

Använd kranen på korrekt sätt!

Kranen har vid flera tillfällen lämnats på felaktigt sätt, med kedjan nerhissad och fastsatt i staketet och strömbrytaren i läge PÅ och med spärren inte aktiverad! Vid något tillfälle har man inte ens stängt grinden ut mot hamnen efter sig, utan lämnade området utan att följa gällande regler. Regelverket MÅSTE följas för att kranen som nyligen reparerats inte ska slitas i onödan och kräva nya kostsamma reparationer! På nedanstående länk finns en instruktion med exempelbilder på hur det INTE ska se ut när du avslutar arbetet med kranen: INSTRUKTION KRANANVÄNDNING EBK

Mastkranen är nu reparerad

Efter en längre tids bekymmer med trasiga kullager och ryckig gång har nu mastkranen reparerats och är redo för årets lyft och påmastning. Var uppmärksamma när ni använder kranen och anmäl eventuella problem till varvschefen för åtgärd. Mvh. /Styrelsen

Viktigt att kontrollera båt och presenning samt skotta snö!

Inför vintern I samband med kraftig blåst och snöfall är det risk för att presenningar och täckställningar går sönder. Ta för vana att kontrollera båten under vintern. Skotta gärna undan snön. Meddela berörd båtägare om täckning blåst sönder etc. Kom ihåg att märka båten med namn och telefonnummer!

Anmälan till Motorkursen och Navigationskursen!

Vill du delta i Motorkursen och/eller Navigationskursen med start i början på januari 2018? Gör din anmälan senast den 15-12-2017 via anmälningsformulär i klubbhuset alternativt via direktkontakt med: Motorkursen: Claes Herned 070-6742480, claesherned@hotmail.com Navigationskursen: Sven Fors 0705-230311 Svenne.fors@gmail.com

Täckning av båtar!

Hej alla medlemmar i Essinge Båtklubb! Har du ännu inte täckt din båt? I sådana fall är det läge att göra det så fort som möjligt! Nu har det gått över en månad sedan torrsättning och samtliga båtar förväntas nu vara täckta. Vill även påminna om att alla båtar ska vara märkta med namn och telefonnummer så att andra medlemmar kan kontakta dig om något händer din båt.

EBK, Lux och Lilla EBK bjuder till oförglömlig Bluesafton den 9:e september!

Välkomna till en oförglömlig Bluesafton arrangerad av EBK, Lux och Lilla EBK! Lördagen den 9 september från kl 18.00 öppnar vi portarna till EBK:s klubbstuga.   Bandet TRIBUTE från Göteborg spelar blues och till det serveras öl, vin samt lättare förtäring till självkostnadspris?. Anmäl om du/ni kommer och hur många ni blir senast den 30/8 till – Anmälan görs till just din båtklubb: EBK: klubbvard@ebk1934.se eller SMS till 0704429851 Lilla EBK: nilsgunnar.orlander@telia.com eller sms till 073-645 3467 Lux: lux info@luxbk.se eller sms 070 590 36 86

Samverkan mellan båtklubbarna på Lilla Essingen

Den 9 juni träffades styrelserna för de tre båtklubbarna på Lilla Essingen (LuxBK, Lilla EBK samt EBK) under trevliga former i EBK´s klubbhus för att diskutera gemensamma frågor och hur vi tillsammans på bästa sätt bevakar klubbarnas och medlemmarnas intressen. Stämningen var god och det uttrycktes en klar och tydlig vilja till ett närmare samarbete från alla håll. Ett konkret resultat av mötet är den Bluesafton som går av stapeln på EBK den 9 september 2017. Se separat inbjudan. Styrelsen önskar en fortsatt god och glad sommar!