Avgifter

Inträdesavgift 2 500 kr
Nyckeldeposition 500 kr
Årsavgifter Medlemsavgift/Årsavgift debiteras i November efter årsmötet.
Icke-båt/kajakägande medlem 600 kr
Båt/Kajakägande medlem 1640 kr
Båtplats
Varvsavgift (årlig) Varvsavgifter debiteras i November efter årsmötet. 106 kr/m2 (Längd x Bredd)
Hamnavgift (årlig) Hamnavgifter debiteras i April och ska vara betald innan sjösättning. 41 kr/dm (Båtplatsens bredd)
Sommarliggare/gästplats (icke medlem) 4 000 kr
Varvsliggare (icke medlem) 200 kr/m2 (Längd x Bredd) + Basavgift 500kr
Avgift för täckskjulet 106 kr/m2 + 200kr
Släpjolle max. 4 m lång som upptar bryggplats Vanlig hamnavgift
Gästplats tillfällig 80 kr/dygn
Kajak
Varvsavgift (årlig) 600 kr
Extra avgifter
För ej täckt båt vid städdag 500 kr/tillfälle
Utebliven inställelse 1000 kr/tillfälle (gäller städdagar)
Båtvagn/trailer på varvet under sommarhalvåret 300 kr (600kr för icke medlem)
Liggetid på varvet under icke uppläggningstid 10 kr/dygn from dygn 2
Avgift för medlemsbåt nr. 2 o. fl. 450 kr samt ordinarie avgifter (båt, hamn, arbete)
Slip/kranavgifter
Sjösättning/torrsättning slip 150 kr/tillfälle (EBK-båtar gratis)
Ordinarie sjö/torrsättning Faktisk krankostnad delad på båtägare, meddelas i förväg
Kranavgift icke EBK-medlem 600 kr/tillfälle
Betalningsinfo Swish 123 230 24 38