Hjärtstartare

Vi har nu en HJÄRTSTARTARE som sitter på väggen i klubbhusets hall.
Den är självinstruerande och mycket lätt att använda. Den modell vi valt används t ex under Olympiska spelen.
Styrelsen förväntar sig att alla medlemmar läser följande länk för att få kännedom om hur den fungerar och när man ska använda den.
Se gärna demonstrationsvideon
Med hopp om att denna investering inte behöver användas.
Mvh Styrelsen

Om den används i skarpt läge måste detta meddelas styrelsen då elektroderna måste bytas.