Medlemskap


Viktiga dokument

Ordningföreskrifter

Stadgar


Ansökan om medlemskap eller båtplats

Ansökan om tillfällig båtplats eller medlemskap i EBK görs via följande hemsida:

https://bas.batunionen.se/ExternalWaitingList/ExternalLogIn/1890

Du skapar enkelt ett konto hos BAS på länken ovanför och registreras automatiskt på vår intresselista.

Du skall också ha tagit del av Essinge Båtklubbs Stadgar, Ordningsföreskrifter och Miljöpolicyn.

För medlemskap krävs nautisk kompetens som kan styrkas (ex. Förarintyg) samt båten ska vara sanerad från giftfärger.

När vi mottagit och vid tillgänglig plats positivt behandlat er ansökan, skickar vi en faktura på medlemsavgiften via e-post.

Vid utlämning av nyckel kvitterar den nya medlemmen både ut nyckeln samt att denne läst och förstått Ordningsreglerna.
Därefter träder medlemskapet i kraft.

I klubbmedlemskapet ingår att du deltar på våra arbetsdagar, som schemaläggs vår och höst i kalender.
Klubben bjuder alltid på någon form av förtäring dessa dagar.

Klubbens avgifter hittar du under menyn:  ”Avgifter”.