Medlem


Viktiga dokument

Ordningföreskrifter

Stadgar


Ansöka om medlemskap

För att ansöka om medlemskap kontakta någon av styrelsemedlemmarna alternativt använd kontaktformuläret på Kontakt-sidan https://www.essingebatklubb.se/kontakt/.

Du skall också ha tagit del av Essinge Båtklubbs Stadgar, Ordningsföreskrifter och Miljöpolicyn.

När vi mottagit och behandlat er ansökan, skickar vi en faktura på medlemsavgiften via e-post.

Vid utlämning av nyckel kvitterar den nya medlemmen både ut nyckeln samt att denne läst och förstått Ordningsreglerna.
Därefter träder medlemskapet i kraft.

I klubbmedlemskapet ingår att du deltar på våra arbetsdagar, som schemaläggs vår och höst i kalender.
Klubben bjuder alltid på någon form av förtäring dessa dagar.

Klubbens avgifter hittar du under menyn:  ”Avgifter”.