Medlemskap

Viktiga dokument

Ordningföreskrifter

Stadgar

Nyttjanderättsavtal


AA

Ansökan om medlemskap eller båtplats

För medlemskap krävs nautisk kompetens som kan styrkas (ex. Förarintyg) samt båten ska vara sanerad från giftfärger.

Du skall också ha tagit del av Essinge Båtklubbs Stadgar, Ordningsföreskrifter och Miljöpolicyn.

När vi mottagit och vid tillgänglig plats positivt behandlat er ansökan, skickar vi en faktura på medlemsavgiften via e-post.

Vid utlämning av nyckel kvitterar den nya medlemmen både ut nyckeln samt att denne läst och förstått Ordningsreglerna.
Därefter träder medlemskapet i kraft.

I klubbmedlemskapet ingår att du deltar på våra arbetsdagar, som schemaläggs vår och höst i kalender.
Klubben bjuder alltid på någon form av förtäring dessa dagar.

Klubbens avgifter hittar du under menyn:  ”Avgifter”.