Miljö

 

EBK MILJÖPOLICY (klicka här för att läsa hela policyn)

–  Miljöpolicy och miljöregler

–  Rutin vid underhåll och sanering av båtbotten

–  Avfallshanteringsplan

–  Nodlägesplan

–  Rutin för absorbenter och olyckor


Biocidfri båtklubb

Essinge Båtklubb följer Stockholms Stads Miljöförvaltningens rekommendationer vad gäller vägledande referensvärden vid utfasning av biocidfärg och mer information om dessa referensvärden finns att läsa här Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov.


Stockholm Stads båtrelaterad information

Information från Pendar Behnood Miljo och halsoskyddsinspektor

Information om kemikalier

Kemiska arbetsmiljörisker

Informationsblad om LOVA