Nödlägesplan och information i händelse av olycka


Vid brand, livräddning eller utsläpp inom hamnmordet (land eller vatten) skall räddningstjänsten eller ambulans tillkallas via telefonnummer 112.


Miljö

För att snabbt kunna begränsa skador av ett oljeutsläpp på mark finns absorberingsmedel vid miljöstationen. Vid oljeutsläpp i vattnet tillkallas räddningstjänsten på 112.

 

Brand, hjälp tillkallas via 112

Sommar: Vid brand finns 2 vattenposter inklusive slang per brygga

Vinter: Vid brand finns brandsläckare i snickarboden respektive klubbhus för släckning

 

Livräddning, ambulans tillkallas via 112

Inom hamnområdet finns livräddningsutrustning. Livräddningsbojar och räddningslinor finns utplacerade på innerbryggan och ytterbryggan under säsong.

 

Tillbudsinformation

Information vid eventuella tillbud görs på klubbens ordinarie medlemsmöten

 

Dokumentation

Alla bränder, olyckshändelser och tillbud skall dokumenteras. Datum, plats, händelse, orsak till händelse, åtgärd och följder av händelser. Detta dokument tas upp på nästkommande styrelsemöte och arkiveras i styrelseprotokollet.

 

Information till alla

Samtliga medlemmar och gäster skall hållas informerade om gällande regler. Informationen finns tillgänglig på anslagstavla och klubbens hemsida.