Rutin och absorbenter för olyckor samt tillbud

 


I Båt

 • I båten och dess motorrum eller kölsvin bör absorberande material finnas för att ta upp mindre utsläpp lokalt.

På land

 • Skydda marken, exempelvis med gammal presenning eller annat ogenomträngligt material, så att vätskan inte tränger ner i marken.
 • Viss utrustning för spillberedskap finns i verkstaden
 • Sug upp vätskan med Absol som finns verkstaden
 • Vid spill på marken av olja, glykol, färg eller bränsle ska Zugol användas, även den finns i miljöstationen och ska samlas upp.
 • Allt material som använts vid uppsamlandet omhändertas som miljöfarligt avfall och lämnas i vår miljöcentral eller annan miljöstation om man väljer att ta med sig det från båtklubben.
 • Rapportera händelsen till klubbens miljöansvarige.

I sjön

 • Hindra spridning av utsläppet genom att avgränsa utsläppet.
 • Absorberande länsar för ändamålet finns i verkstaden
 • Vid små utsläpp i vattnet kan Ecobark användas. Den innehåller bakterier som äter upp oljan. Ecobarken ska samlas upp och läggas i miljöstationen
 • Vid större utsläpp larma Räddningstjänst tel. 112.
 • I händelse av utsläpp som inte härrör från klubben utan kommer drivande från sjön, larma Räddningstjänst 112 och försök hindra vidare spridning samt skydda stränder och båtar.
 • Använda länsar hanteras som miljöfarligt avfall och lämnas till närmsta kommunala miljöstation eller annan miljöstation.
 • Rapportera händelsen till klubbens miljöansvarige.

Konservering av motor

 • Vid konservering av motor skall glykolblandat vatten samlas upp och hanteras som ”farligt avfall”.

 

Rutin och absorbenter för insamling och omhändertagande av förorenat slagvatten

 

 • Omhändertagande av förorenat slagvatten ska ske genom att särskild absorbent/uppsamlingsduk placeras i kölsvinet/motorrummet och regelbundet slängs i båtklubbens miljöstation för farligt avfall.

 

 • Slagvatten får inte pumpas ut i vattnet då det kan innehålla olja eller drivmedel. Samla in vattnet med hjälp av pump/trasa och släng som miljöfarligt avfall.