Hamn


Vi har idag 57 båtplatser för både mindre och mellanstora båtar mellan bommarna på innerbryggorna.

Längs kanten på yttersidan har vi även möjlighet att placera ett mindre antal båtar.

Bryggorna är utrustade med el, färskt vatten och belysning.
 

 

Essinge båtklubb har för närvarande full beläggning i hamn och på varv.

I mån av tillgång kan sommarplats och tillfällig varvsplats erbjudas.

För tillfället kan vi inte ta emot nya medlemsansökningar, då omsättningen är låg och väntetiderna långa.