Hamn


Vi har idag 57 inre båtplatser för både mindre och mellanstora båtar.

Bryggorna är utrustade med el och färskt vatten.
 

 

Essinge båtklubb har för närvarande full beläggning i hamn och på varv.

I mån av tillgång kan sommarplats och tillfällig varvsplats erbjudas.

Priser framgår under Avgifter och ansökan görs på blankett som återfinns under Medlem.