Instruktion-kranen

Ta hand om vår kran och följ instruktionen för att den ska hålla!

Nedanstående instruktion SKA följas när kranen används för att säkerställa att den fungerar och inte slits i onödan.

Kranen har nyligen reparerats och styrelsen vill påminna om handhavandereglerna kring krananvändningen.

Under senare tid har dessa instruktioner vid flera tillfällen inte följts, med risk för att kranen återigen går sönder vilket kräver kostsamma reparationer!

  • Kedjan ska hissas upp för att skyddas mot fukt, rost och smuts samt smörjas korrekt! Den får absolut INTE lämnas nerhissad och fastsatt i staketet!
  • Kranarmen låses med handtaget/spärren vid kranen så armen inte snurrar runt!
  • Motorn/vagnen ska vara längst ut på kranarmen!
  • Dragrepet ska löst knytas i PÅLLAREN på bryggan och INTE i staketet!
  • Strömbrytaren ska ställa i läge OFF!
  • Grindarna ut mot hamnen ska stängas och inte lämnas öppnade!

Bilderna nedan till vänster är exempel på hur det INTE ska se ut när man är klar med kranen!

 FEL    RÄTT 

 FEL    RÄTT 

 FEL   RÄTT