Välkommen till Essinge Båtklubb! 

VIKTIG INFORMATION OCH DATUM

SL

EBK Medlemsmöte

14 September

19:30 – 21:00

SL

Parkeringsförbud inträder på varvet

15 September

SL

Utplockning (obligatoriskt!)

25 September

18:00 – 21:00

SL

Torrsättning

14 Oktober

08:00-16:00

SL

EBK Årsmöte

9 November

19:30 – 21:00

SL


 

NYHETSARKIV

 

Viktigt att kontrollera båt och presenning samt skotta snö!

Inför vintern I samband med kraftig blåst och snöfall är det risk för att presenningar och täckställningar går sönder. Ta för vana att kontrollera båten under vintern. Skotta gärna undan snön. Meddela berörd båtägare om täckning blåst sönder etc. Kom ihåg att märka båten med namn och telefonnummer! ...

Anmälan till Motorkursen och Navigationskursen!

Vill du delta i Motorkursen och/eller Navigationskursen med start i början på januari 2018? Gör din anmälan senast den 15-12-2017 via anmälningsformulär i klubbhuset alternativt via direktkontakt med: Motorkursen: Claes Herned 070-6742480, claesherned@hotmail.com Navigationskursen: Sven Fors 0705-230311 Svenne.fors@gmail.com ...

Täckning av båtar!

Hej alla medlemmar i Essinge Båtklubb! Har du ännu inte täckt din båt? I sådana fall är det läge att göra det så fort som möjligt! Nu har det gått över en månad sedan torrsättning och samtliga båtar förväntas nu vara täckta. Vill även påminna om att alla båtar ska vara märkta med namn och telefonnummer så att andra medlemmar kan kontakta dig ...