Varv


Varvet är utrustat med en mindre slip, en kran som flitigt används av segelbåtsfolket även från våra grannklubbar och all nödvändig utrustning för aktivt båtklubbsliv.

Det finns möjlighet att ansöka om tillfällig gästplats för båt och en kajakplats.


 

 

Essinge båtklubb har för närvarande full beläggning i hamn och på varv.

I mån av tillgång kan sommarplats och tillfällig varvsplats erbjudas.

Priser framgår under Avgifter och ansökan görs på blankett som återfinns under Medlem.