Samverkan mellan båtklubbarna på Lilla Essingen

Den 9 juni träffades styrelserna för de tre båtklubbarna på Lilla Essingen (LuxBK, Lilla EBK samt EBK) under trevliga former i EBK´s klubbhus för att diskutera gemensamma frågor och hur vi tillsammans på bästa sätt bevakar klubbarnas och medlemmarnas intressen. Stämningen var god och det uttrycktes en klar och tydlig vilja till ett närmare samarbete från alla håll. Ett konkret resultat av mötet är den Bluesafton som går av stapeln på EBK den 9 september 2017. Se separat inbjudan.

Styrelsen önskar en fortsatt god och glad sommar!

Lämna ett svar