Stockholm Stads arrendehöjning gällande uppläggningsplatsen och bryggmeter

Från 2018 har Stockholm Stad beslutat om arrendehöjning gällande uppläggningsplatsen och bryggmeter i hamnen.

Detta innebär att alla klubbens båt- och kajak-ägande medlemmar kommer att få en höjd årsavgift med ca. 550kr per medlem och år inkl. moms.

 

Lämna ett svar