Använd kranen på korrekt sätt!

Kranen har vid flera tillfällen lämnats på felaktigt sätt, med kedjan nerhissad och fastsatt i staketet och strömbrytaren i läge PÅ och med spärren inte aktiverad! Vid något tillfälle har man inte ens stängt grinden ut mot hamnen efter sig, utan lämnade området utan att följa gällande regler.

Regelverket MÅSTE följas för att kranen som nyligen reparerats inte ska slitas i onödan och kräva nya kostsamma reparationer!

På nedanstående länk finns en instruktion med exempelbilder på hur det INTE ska se ut när du avslutar arbetet med kranen:

INSTRUKTION KRANANVÄNDNING EBK

Lämna ett svar