Lämna in varvstalongen senast den 10/9 till varvschefen

Ansökningstalongen för varvsplats 2020-2021 ska lämnas in senast den 10/9 till varvschefen, antingen via epost till varvschef@essingebatklubb.se eller fysiskt i brevlådan utanför styrelserummet.

Talongen hittar du här antingen i PDF-format eller i Word-format.

Lämna ett svar