Endast skrovrena båtar utan biocidfärger i EBKs hamn from säsongen 2021

Till sjösättningen år 2021 ska alla båtar i Essinge Båtklubbs hamn vara skrovrena vad gäller biocidfärger.

Efter 2020 ska båtar som har hemmahamn i Mälaren vara giftfria, det vill säga sanerade från så kallade biocidfärger. Du som är båtägare behöver därför känna till om din båt har målats med giftfärger som är skadliga för miljö och människor samt se till att giftsanera enligt EBK:s föreskrifter.

Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till båtverksamhet är att båtbottenfärg som innehåller bekämpningsmedel (biocider) läcker metaller och andra miljögifter till mark, vatten och bottensediment. Detta innebär inte bara en stor påverkan på Mälarens vatten – som är Stockholms dricksvattentäkt – utan även på känslig skärgårdsmiljö samt marken i anslutning till uppläggningsplatser.

I Mälaren och insjöar får inga båtbottenfärger som verkar genom kemisk bekämpning förekomma på båtar.

Båtklubbar, i egenskap av verksamhetsutövare, ansvarar för att säkerställa att kemikalier inte läcker ut till omgivningen, samt att otillåtna båtbottenfärger inte används på båtar.

I och med ovanstående är det från 2021 inte möjligt att varken sjösätta eller nyttja EBK:s hamn utan att kunna påvisa godkänt resultat från professionell mätning av båtbottensfärger alternativt intyg på genomförd båtbottensanering. Denna ska redovisas för styrelsen och godkännas av EBK:s miljöchef.

Undantaget är traditionella träbåtar samt aluminiumbåtar som inte behandlats. Detta gäller undentagslöst samtliga båtar i hamnen, både ordinarie medlemmar och sommargäster.

Enligt reglerna får du bara måla med färger som är godkända för din hemmahamn:

  • Om båten ligger i Mälaren får du bara använda biocidfri bottenfärg.
  • Har du bara din båt förvarad på varvet och hemmahamn i Östersjön får du måla med biocidfärger för ostkustbruk.
  • Har du hamnplats i Mälaren och i Östersjön är det mälarplatsens regler som styr och du får då bara använda biocidfria färger.

Lämna ett svar