Aktuellt


Viktigt att kontrollera båt och presenning samt skotta snö!

Inför vintern I samband med kraftig blåst och snöfall är det risk för att presenningar och täckställningar går sönder. Ta för vana att kontrollera båten under vintern. Skotta gärna undan snön. Meddela berörd båtägare om täckning blåst sönder etc. Kom ihåg att märka båten med namn och telefonnummer! ...

Anmälan till Motorkursen och Navigationskursen!

Vill du delta i Motorkursen och/eller Navigationskursen med start i början på januari 2018? Gör din anmälan senast den 15-12-2017 via anmälningsformulär i klubbhuset alternativt via direktkontakt med: Motorkursen: Claes Herned 070-6742480, claesherned@hotmail.com Navigationskursen: Sven Fors 0705-230311 Svenne.fors@gmail.com ...

Täckning av båtar!

Hej alla medlemmar i Essinge Båtklubb! Har du ännu inte täckt din båt? I sådana fall är det läge att göra det så fort som möjligt! Nu har det gått över en månad sedan torrsättning och samtliga båtar förväntas nu vara täckta. Vill även påminna om att alla båtar ska vara märkta med namn och telefonnummer så att andra medlemmar kan kontakta dig om något händer din båt. ...

Rekordsnabb täckning uppskattas! =)

Avgående varvschefen gratulerar ordföranden till en rekordsnabb täckning vid årets torrsättning! ...

EBK, Lux och Lilla EBK bjuder till oförglömlig Bluesafton den 9:e september!

Välkomna till en oförglömlig Bluesafton arrangerad av EBK, Lux och Lilla EBK! Lördagen den 9 september från kl 18.00 öppnar vi portarna till EBK:s klubbstuga.   Bandet TRIBUTE från Göteborg spelar blues och till det serveras öl, vin samt lättare förtäring till självkostnadspris?. Anmäl om du/ni kommer och hur många ni blir senast den 30/8 till – Anmälan görs till just din båtklubb: EBK: klubbvard@ebk1934.se eller SMS till 0704429851 Lilla EBK: nilsgunnar.orlander@telia.com eller sms till 073-645 3467 Lux: lux info@luxbk.se eller sms 070 590 36 86 ...

Samverkan mellan båtklubbarna på Lilla Essingen

Den 9 juni träffades styrelserna för de tre båtklubbarna på Lilla Essingen (LuxBK, Lilla EBK samt EBK) under trevliga former i EBK´s klubbhus för att diskutera gemensamma frågor och hur vi tillsammans på bästa sätt bevakar klubbarnas och medlemmarnas intressen. Stämningen var god och det uttrycktes en klar och tydlig vilja till ett närmare samarbete från alla håll. Ett konkret resultat av mötet är den Bluesafton som går av stapeln på EBK den 9 september 2017. Se separat inbjudan. Styrelsen önskar en fortsatt god och glad sommar! ...