Välkommen till Essinge Båtklubb! 

VIKTIG INFORMATION OCH DATUM

SL

EBK MEDLEMSMÖTE

Torsdagen 21:a Mars 2024 kl. 19:30

Detta är även sista dagen att lämna in hamntalongen!

SL

SJÖSÄTTNING

Söndagen 5:e Maj 2024 kl. 08:00

Förbered tampar, ladda batterierna och provtesta motorn innan så vi får till en smidig sjösättning.

SL

INPLOCKNING & STÄDNING (OBLIGATORISK)

Måndagen 20:e Maj 2024 kl. 18:00

SL


 

NYHETSARKIV

 

Parkeringsförbud på varvet

Fr o m 17 september 2018 gäller parkeringsförbud på varvet eftersom planeringen av vinterförvaringsplatserna inleds och varvsområdet behöver vara tillgängligt för märkning av platserna. ...

EBK:s mailadresser fungerar bara med @essingebatklubb.se

Hoppas att Ni alla har haft en underbar båtsommar! På förekommen anledning vill vi påminna om att mailen till EBK:s mailadresser måste skickas till @essingebatklubb.se och inte till de äldre adresserna @ebk1934.se. Det händer med jämna mellanrum att mailen skickas till @ebk1934.se och vi har inte längre möjlighet att nå dessa maillådor. Så uppdatera gärna din adressbok för att säkra ...

Använd kranen på korrekt sätt!

Kranen har vid flera tillfällen lämnats på felaktigt sätt, med kedjan nerhissad och fastsatt i staketet och strömbrytaren i läge PÅ och med spärren inte aktiverad! Vid något tillfälle har man inte ens stängt grinden ut mot hamnen efter sig, utan lämnade området utan att följa gällande regler. Regelverket MÅSTE följas för att kranen som nyligen reparerats inte ska slitas ...