Kategori: Nyheter

De som ännu inte fyllt i formuläret gällande medlemsregistret uppmanas att göra det snarast

Om du ännu inte fyllt i formuläret som EBK sekreteraren skickat ut till samtliga så uppmanas du att göra det snarast då vi behöver se till att ha uppdaterad information i vårt register. Styrelsen ber alla som ännu inte svarat att gå in på länken som skickats ut och fylla i aktuella uppgifter, detta gäller alla som ännu inte har gjort detta.   Styrelsen vill även passa på att betona vikten av att meddela styrelsen/sekreteraren vid förändringar vad gäller kontaktuppgifter, båtuppgifter eller annat relevant.

Endast skrovrena båtar utan biocidfärger i EBKs hamn from säsongen 2021

Till sjösättningen år 2021 ska alla båtar i Essinge Båtklubbs hamn vara skrovrena vad gäller biocidfärger. Efter 2020 ska båtar som har hemmahamn i Mälaren vara giftfria, det vill säga sanerade från så kallade biocidfärger. Du som är båtägare behöver därför känna till om din båt har målats med giftfärger som är skadliga för miljö och människor samt se till att giftsanera enligt EBK:s föreskrifter. Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till båtverksamhet är att båtbottenfärg som innehåller bekämpningsmedel (biocider) läcker metaller och andra miljögifter till mark, vatten och bottensediment. Detta innebär inte bara en stor påverkan på Mälarens vatten – som är Stockholms dricksvattentäkt – utan även på känslig skärgårdsmiljö samt marken i anslutning till uppläggningsplatser. I Mälaren och insjöar får inga båtbottenfärger som verkar genom kemisk bekämpning förekomma på båtar. Båtklubbar, i egenskap av verksamhetsutövare, ansvarar för att säkerställa att kemikalier inte läcker ut till omgivningen, samt att otillåtna båtbottenfärger inte används på båtar. I och med ovanstående är det från 2021 inte möjligt att varken sjösätta eller nyttja EBK:s hamn utan att kunna påvisa godkänt resultat från professionell mätning av båtbottensfärger alternativt intyg på genomförd båtbottensanering. Denna ska redovisas för styrelsen och godkännas av EBK:s miljöchef. Undantaget är traditionella träbåtar samt aluminiumbåtar som inte behandlats. Detta gäller undentagslöst samtliga båtar i hamnen, både ordinarie medlemmar och sommargäster. Enligt reglerna får du bara måla med färger som är godkända för din hemmahamn: Om båten ligger i Mälaren får du bara använda biocidfri bottenfärg. Har du bara din båt förvarad på varvet och hemmahamn i Östersjön får du måla med biocidfärger för ostkustbruk. Har du hamnplats i Mälaren och i Östersjön är det mälarplatsens regler som styr och du får då bara använda biocidfria färger.

Med anledning av gällande covid-19 restriktionerna planeras inga kurser under våren 2021

Med hänvisning till gällande Covid-19 restriktionerna kommer det under våren 2021 tyvärr inte att genomföras några kurser i EBK:s regi. Vanligtvis körs både Navigerings-kurs och Motor-kurs i EBK:s regi, men detta speciella år kommer kurserna att utgå. Titta gärna tillbaka på vår hemsidaa för uppdaterad information. Vi lägger upp information om kommande kurser så fort det blir aktuellt med nya kurstillfällen under 2021.

EBK årsmöte 2020

Välkommen till EBK’s årsmöte torsdagen den 5:e november, kl 19:30. Med anledning av FHM’s rekommendationer har vi i år valt att genomföra årsmötet i en större lokal på grannön. Likväl, ni som INTE känner er helt krya eller tillhör någon riskgrupp, stanna hemma. Stora Essingen, Essinge Kyrka-Församlingssalen, Essingekyrkväg 11. Passar även på att påminna om att täcka edra båtar ordentligt, innan årsmötet.  Mvh Sven/Sekreterare EBK

Lämna in varvstalongen senast den 10/9 till varvschefen

Ansökningstalongen för varvsplats 2020-2021 ska lämnas in senast den 10/9 till varvschefen, antingen via epost till varvschef@essingebatklubb.se eller fysiskt i brevlådan utanför styrelserummet. Talongen hittar du här antingen i PDF-format eller i Word-format.

Inget medlemsmöte den 10/9

Styrelsen har bestämt att vi ej kommer att genomföra medlemsmötet som är planerat till den 10:e September. Vi fortsätter att vara försiktiga och undviker risken för Covid-19 spridning i Stockholmsområdet. Med andra ord så ställer vi in medlemsmötet.   För planering av utplockning och kommande torrsättning ber vi er att följa den information som finns på hemsidan. Angående aktuella frågor och synpunkter gällande klubben kontakta styrelsen via epost eller telefon.

Dykarteamet från Rena Mälaren projektet rensar EBK hamnen på fredag den 10/4

Den 10:e April kommer ett dykarteam från Rena Mälaren projektet att under några timmar kamma genom EBK hamnbotten efter allt skräp och tappade saker som samlats där genom alla åren. Vi är väldigt glada att Rena Mälaren som är ett ideellt projekt ser till att hålla Mälaren ren och kommer nu att se till att även vår hamn är skräpfri. De anländer till klubben runt kl. 10 på fredag och har med sig släpkärra fylld med tung utrustning såsom gastuber, belysning och tunga batterier så se gärna till att lämna plats så de kan köra in på varvsområdet. De kommer behöva låna våra lastkärror för att transportera utrustningen och även för att köra tillbaka allt skräp som plockas upp. Mycket viktigt att alla håller sig till gällande rekommendationer från myndigheterna gällande lämpligt avstånd och hygien. De har möjlighet att mot litet bidrag utföra dykning efter något särskilt som du vet att du har tappat i vattnet, så kontakta gärna Robert på 073-9197000 om du önskar att de letar efter något speciellt på särskilt ställe. Nedan kort film om projektet Rena Mälaren och mer info även på deras Facebook-sida https://www.facebook.com/renamalaren/.

Lediga vinterplatser på varvet!

Vi har ett antal lediga vinterplatser på EBK-varvet tillgängliga med omedelbar åtkomst till platsen! Hör av dig till styrelsen eller till varvsansvariga för mer information och platsbokning.